AAS Analytik Jena

NovAA seeria - lihtne, soodne, robustne, usaldusväärne leekatomisatsiooniga või leekatomisatsiooni ja grafiitahjuga aatomabsorptsiooni spektromeeter. Ühe või kahekiireline optika (tarkvaraliselt seadistatav), täisautomaatne 8-kohaline lampide padrun, absorptsiooni ja emisiooni mõõtereziimid, deuteerium baasjoone korrektsioon (novAA 400 mudelil).

 

NovAA 300 koos autosampleriga

ZEEnit 650P  - grafiitahjuga aatomabsorptsiooni spektrofotomeeter. Seadmel automaatne temperatuuri kalibratsioon, ahjukaamera, ”kolmanda põlvkonna Zeeman tausta korrektsioon” – muudetav väljatugevus võimaldab optimeerida tundlikust, Deuteerium tausta korrektsioon, 8-kohaline automaatne lambipadrun, spektromeeter võimaldab kasutada ka kodeerimata lampe. Grafiitahjul hüdriidega töötamiseks vajaliku mooduli lisamisvõimalus.

ZEEnit 700P - tandematomisatsiooniga instrument, milles leekatomisatsioon ja grafiitahi statsionaarselt küljes! Selline konfiguratsioon võimaldab kiiresti ja lihtsalt atomisatsioonimeetodit valida, ilma spektromeetrit ümberkonfigureerimata. Muud funktsioonid samad nagu ZEEnit 650P-l. Seadet võimalik täiustada ka tahke aine otsesisestusallikaga.

Zeenit 700P koos mitmereziimse hüdreerimisraku ja autosampleriga

ContrAA - see on midagi enamat kui lihtsalt AAS! Seade ei vaja iga elemendi jaoks eraldi lampi (nagu klassikaliste AAS-ide puhul). Spektromeetril on ainult ÜKS Xenoon-lamp, mis katab kogu vajaliku lainepikkuste skaala. Detektorina kasutatakse dioodrivielementi, mis mõõdab sama-aegselt uuritava aine neeldumisjoonega ka kõik teised lainepikkused, võimaldades effektiivset taustakorrektsiooni ja aitab vältida sarnaste lainepikkustega ainete interferentsi. Spektromeetril ülikõrge resolutsioon (1:140 000). Lisaks leekiatomisatsioonile ja grafiitahjule saab ContrAA’l kasutada ka tahke proovi otsesisestust, erinevaid autosamplereid ja lisada hüdriididega töötamiseks vajaliku mooduli.

ContrAA perekonda on lisandunud ainult grafiitahjuga spektromeeter – ContrAA 600.

Väikeste reservatsioonidega võiks ContrAA’d nimetada “vaese mehe ICP-ks” ehk funktsionaalsus peaaegu nagu ICP’l kasutusmugavus ning ülalpidamiskulud sõbralikumad kui AAS’il!

ContrAA 700 koos leek- ja grafiitatomisatsiooni sampleritega