Tehtud keskkonnaalased tööd

Bioexpert on uurinud vee kvaliteeti ja teinud ettepanekuid veepuhastuse tehnoloogiate rakendamiseks või nende muutmiseks.

Tehtud tööd:
1. Kõmsi asula reoveepuhastusseadme rekonstrueerimise uuring-eelprojekt. 2000 a. (Läänemaa, Hanila vald). H.Vilu
2. Vatla asula reoveepuhastusseadme rekonstrueerimise uuring-eelprojekt. 2000 a. (Läänemaa, Hanila vald). H.Vilu
3. Ahaste pumbamaja veepuhastusseadmete rekonstrueerimise kava. 2005 a. (Pärnumaa, Audru vald). H.Vilu. Vt siit  artikkel “Kvaliteetne joogivesi väävlit ja väävlibaktereid sisaldavast põhjaveest”, H.Vilu, R.Munter, “Keskkonnatehnikas” nr 6/2006
4. Loksa puurkaevuvee kvaliteedi uuring ja vee villimiseks veepuhastustehnoloogia muutmise ettepanek. 2006 a. (Harjumaa, Loksa linn). H.Vilu

Bioexpert on teostanud järgmised looduskaitsealased tööd:
1. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse koostamine. 2002.a. (Tallinn). H.Vilu
2. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2007-2011. (Tallinn). H.Vilu